Zdeněk Kovárník

ředitel MATRIX Trade s.r.o. poskytl rozhovor k výročí deseti let u firmy MATRIX.

Jak hodnotíte svůj vývoj a profesní růst od doby, kdy jste začal pracovat ve firmě?

Do firmy jsem nastoupil v roce 2013 s 10-ti letou praxí na pozici obchodně-technického poradce z předešlého zaměstnání. Pracoval jsem ve firmě zabývající se prodejem brusných a řezných materiálů do průmyslu. Za tu dobu mou nabyté zkušenosti jsem tedy mohl dále využívat na stejné pozici po mém nástupu do divize Automotive. Po roce na této pozici přišla lákavá nabídka od ředitele divize Automotive J. Švarce vést naši pobočku jakožto dceřinou firmu Matrix Trade na Slovensku, která do té doby suplovala obchodní činnost českého Automotivu pro slovenský trh. Tudíž byla a je zaměřena na prodej a technické poradenství v oblasti dodávek průmyslového zboží jako jsou brusiva, pneumatické nářadí, lepicí pásky, tmely, lepidla a další produkty převážně do automobilového průmyslu. Byla to pro mě obrovská výzva a tak jsem ani chvilku neváhal a nabídku přijal. V roce 2015 jsem tedy převzal zodpovědnost za dceřinou firmu Matrix Trade SK, kde působím na pozici ředitele firmy již 9 let. Začátky určitě pro mě nebyly jednoduché. Bylo hodně nových věcí, se kterými jsem se v prvním roce na této pozici setkával a musel jsem je řešit, jak se říká za pochodu. Mám na mysli hlavně otázky řízení firmy, výběr a přijímání nových zaměstnanců, jejich hodnocení, motivování a odměňování nebo přípravu firmy na certifikaci ISO 9001 a 14001. V těchto začátcích jsem velice ocenil podporu mého přímého nadřízeného J. Švarce a mých kolegů z divize Automotive, kteří mi v tomto počátečním období velice pomohli.

Které dovednosti nebo znalosti jste získal během svých 10 let ve firmě, a jak je využíváte ve své současné práci?

Tak kromě znalostí získaných při produktových školeních našich dodavatelů jako 3M, Dynabrade, Dupont, Acralock a dalších, která probíhají v pravidelných intervalech, tak jak se vyvíjejí jejich nové produkty, jsem získal i nové dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů jako je vedení zaměstnanců, jejich hodnocení, motivování a zpětná vazba. To byly pro mě úplně nové poznatky, které jsem do té doby ke své práci nepotřeboval. Získal jsem tedy v této problematice velmi důležité vědomosti, se kterými pracuji každý den a které jsou pro úspěšné vedení firmy a zaměstnanců nezbytné. I na základě toho můžeme posouvat firmu k lepším výsledkům. A myslím, že se nám to úspěšně daří.

Jaká byla největší výzva, se kterou jste se musel v práci vypořádat, a jak jste ji řešil?

Asi největší výzvou bylo období pandemie Covid-19 od roku 2020 do roku 2022, kdy se v průběhu 2 let neustále měnily pandemické podmínky pro fungování firem. Docházelo k výpadkům v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, ve výrobních kapacitách u našich významných dodavatelů a v neposlední řadě i k omezení výroby u našich koncových zákazníků. Bylo to velmi obtížné období pro uskutečnění naplňování plánovaných cílů, vyváženost skladových zásob a jejich načasování, ale také pro udržení chodu firmy bez nutnosti propouštět zaměstnance. To je ta chvíle, kdy člověk cítí zodpovědnost nejen za sebe, ale hlavně za lidi, kteří se podílejí na chodu firmy a bez nichž by firma nefungovala. V tomto období jsme museli zabezpečit jak chod firmy, tak bezpečné prostředí pro zaměstnance z důvodu nákazy. Část zaměstnanců, pokud to situace dovolovala, pracovala z domu a pokud se již museli potkávat na firmě, tak pouze s ochrannými prostředky. Já jsem se přibližně 3 měsíce vůbec nedostal na Slovensko z důvodu uzavření hranic a tak mi nezbývalo nic jiného než řídit firmu na dálku a komunikovat pouze po telefonu, emailu nebo přes video konferenční hovory. Nebylo to vůbec jednoduché období, ale jak se říká, co Tě nezabije, to Tě posílí. A tak jsme svoji do té doby vybudovanou pozici preferovaného dodavatele do Automotiv segmentu na Slovensku udrželi a po skončení pandemie mohli pokračovat v dalším rozvoji.

Jaký byl váš největší pracovní úspěch, na který jste hrdý?

Jednoznačně největším pracovním úspěchem v mém působení na Slovensku bylo získání velmi významného hráče na poli výroby automobilů jako zákazníka a to JLR. Samozřejmě, dodáváme i do dalších automobilek jakými jsou KMS a VW, ale tady jsme začínali, jak se říká „na zelené louce“. První zmínky o tom, že by na Slovensku mohl vyrůst další v pořadí již čtvrtý závod na výrobu automobilů byl někdy v polovině roku 2015. V roce 2016 byla podepsána smlouva. Vše začalo v září 2016 poklepáním nejvyšších představitelů slovenské vlády a zástupců firmy JLR na základní kámen v průmyslovém parku v Nitře, kde tímto byla zahájena stavba nového výrobního závodu JLR. Od té doby vlastně začala příprava nás všech na to, abychom byli úspěšní při implementaci našich TOP produktů do výrobního procesu v nově postaveném závodě. Nebylo vůbec snadné dostat se vůbec k nějakým kontaktům lidí, kteří budou jako první nabíráni při přípravě nově budovaných provozů a výrobních linek na budoucí lisovně, svařovně a lakovně do kterých jsme hlavně chtěli proniknout. Od začátku bylo vše tajné a informací bylo pomálu. Nicméně se nám to úspěšně podařilo a tak jsme mohli v srpnu 2017 ve spolupráci se zástupci našeho největšího dodavatele produktů 3M absolvovat první oficiální schůzku se zástupci výroby a nákupu JLR. Tady se již připravovaly návrhy na požadavky zodpovědných osob z různých provozů výroby na produkty z jednotlivých divizí 3M a na průmyslové vzduchové nářadí Dynabrade. Na konci listopadu 2017 jsme obdrželi první oficiální objednávku z JLR, která byla v prosinci úspěšně vyřízena dodáním do školícího centra pro JLR. No a naše několikaměsíční úsilí vynaložené na co nejlepší nabídky a služby včetně technického poradenství pro JLR jsme završili v březnu 2018 podepsáním dodavatelské smlouvy na produkty 3M a Dynabrade. V současné době patří firma JLR mezi naše 3 největší zákazníky na Slovensku.

Jak se změnila vaše role a odpovědnosti od okamžiku, kdy jste začal ve firmě?

Velmi zásadně. Jak jsem se již zmínil, první rok na pozici obchodně-technického poradce jsem měl zodpovědnost pouze sám za sebe a za svoje výsledky. Obrazně řečeno byl jsem pouze jedním dílkem v celé mozaice. Na rozdíl od pozice ředitele, kde ta zodpovědnost je za celou firmu včetně zaměstnanců. Rozdíl je tedy v tom, že tady já sestavuji tu mozaiku z jednotlivých dílků tak, aby to do sebe celé zapadalo a výsledkem byla plně fungující a prosperující firma. A nebylo to vždy jednoduché. Když jsem převzal firmu, byli jsme tu pouze tři, takže rozdělení kompetencí bylo takové, že kolegyně měla na starosti jak účetnictví, tak zákaznický servis a kolega obchodně-technické poradenství a sklad. Postupem času jsme si mohli dovolit přijmout další zaměstnance a rozdělit jednotlivé povinnosti na konkrétní osoby tak, abychom hlavně zlepšili servis pro naše zákazníky a také mohli rozvíjet stávající i nové obchodní příležitosti. To bylo pro další rozvoj firmy velmi důležité.

Jak jste si udržel dlouhodobou motivaci a zájem o práci ve stejné firmě?

Dvěma slovy rozmanitost a rozvoj. Ať již proto, že jsem nezažil za těch 10 let dva stejné pracovní dny, každý den řešíte nové výzvy, potkáváte se a komunikujete s novými lidmi, zažíváte úspěchy ale samozřejmě i neúspěchy a také vidíte zpětně to, jak jsme se jako firma za ty roky rozvíjeli a posouvali dál. Když jsem přišel do Trnavy, měli jsme 2 zaměstnance, jednu malou kancelář a sklad o velikosti garáže. Nyní máme 3 obchodní zástupce pro regionální prodej pro západní, střední a východní Slovensko, kolegyni pro účetnictví, kolegyni pro zákaznický servis a skladníka. Přestěhovali jsme se do nových větších a nám plně vyhovujících prostor o 2 kancelářích a dvou skladech v nově postavené budově na velmi strategickém místě na okraji Trnavy v průmyslové zóně poblíž křížení dálnic do automobilek jako jsou JLR, KMS a VW. A co je asi nejdůležitější v neposlední řadě, tak jsme za tu dobu zčtyřnásobili obrat a zisk za což patří poděkování všem zaměstnancům, kteří se na tomto skvělém výsledku podíleli a nadále podílejí.

Jaký je váš vztah k firemnímu vedení a jak jste vnímal podporu, kterou jste od něj dostal během této doby?

Můžu říct, že můj vztah k firemnímu vedení se za těch 10 let samozřejmě také nějakým způsobem vyvíjel. Ze začátku byly vztahy nastaveny v ryze pracovně-profesionální rovině a postupem času přešly do pracovně-profesionální, ale také přátelské roviny. Protože nejen prací je člověk živ a tak přijdou občas vhod i mimopracovní aktivity jako jsou například návštěvy fotbalových a hokejových zápasů v Hradci Králové a Pardubicích nebo společné teambuildingy. A co se týká podpory od vedení, tak musím říct, že pokud jsem kdykoliv potřeboval určitou podporu nebo radu při řešení problematických situací spojených s firmou, tak se mi ji vždy dostalo. A aby těchto situací bylo co nejméně, tak tomu se i snažíme s divizním ředitelem J. Švarcem předcházet na našich pravidelných pátečních poradách v Třebešově, kde probíráme vše, co se za uplynulý týden v naších firmách událo a bavíme se o společné strategii a rozvoji pro další období.

Mohlo by vás zajímat