Chci vědět více

Rozšiřujeme skladové kapacity

Rozhodnutí rozšířit naši skladovou kapacitu vzešlo z hlubokého porozumění potřebám našich zákazníků.

Rozhodnutí rozšířit naši skladovou kapacitu vzešlo z hlubokého porozumění potřebám našich zákazníků. Modernizací stávajících prostor jsme reagovali na stále rostoucí poptávku v odvětvích Automotive a Aerospace, kde klíčovým faktorem je rychlá a spolehlivá dodávka. V době globálních turbulencí na světových trzích je nezbytné mít flexibilní a efektivní logistické řešení, které nám umožní rychle reagovat na změny a časté prodlužující se termíny dodání stěžejních artiklů.

Modernizací existujících prostor jsme nejen zvýšili naši skladovou kapacitu, ale také vytvořili optimální prostředí pro efektivní skladování. Získali jsme více než 350 m2 regálové plochy, což nám umožňuje efektivně uspořádat a skladovat širokou škálu produktů. Nová paletové místa nám umožňují lépe organizovat a sledovat náš skladový inventář. Větší prostor pro manipulaci zase zvyšuje rychlost a efektivitu pracovních procesů. Celkově lze říci, že nově modernizovaný sklad nám umožňuje lépe využít dostupný prostor a efektivněji obsluhovat potřeby našich zákazníků.

Tento projekt byl úspěšně realizován v průběhu letních měsíců, a to díky spolupráci s generálním dodavatelem stavby, firmou Průmstav Náchod. Jejich odbornost a schopnost zajistit kvalitní a promptní realizaci nám umožnila brzy převzít nový sklad do užívání. Tato modernizace nám poskytuje pevný základ pro další rozvoj a zajišťuje, že budeme schopni efektivně reagovat na dynamické požadavky trhu v následujících letech.

Mohlo by vás zajímat