KONTROLA KVALITY A PROCESŮ

Největší přidanou hodnotou společnosti MATRIX a.s., divize Automotive je schopnost dodávat špičkové produkty v té největší kvalitě, tým vysoce kvalifikovaných odborníků, více než 25 let zkušeností, dlouhodobá stabilita a pozice na trhu, a v neposlední řadě možnost nabídnout každému zákazníkovi řešení jeho individuálních potřeb.

Kvalita

S tím vším jde ruku v ruce i dodržování kvalitativních standardů a praktické ověřování faktu, že produkty, které plní naše portfolio budou na 100% odpovídat navrženým požadavkům a kvalitě.

Laboratoř

Pro tyto účely jsme zřídili specializované pracoviště oddělení kvality. Laboratoř pro provádění zkoušek pevnosti lepených spojů a testování lepicích systémů namáhaných působením klimatických vlivů.
parallax background

„Testování různých kombinací navržených lepicích systémů s různou úpravou povrchů na různých typech podkladů.“

To je základní myšlenka naší laboratoře

Neprodáváme pouze produkty

navrhujeme technická řešení

parallax background
 

TAKOVÉ JE NAŠE WORKFLOW

 • Problém, s kterým si neporadíte svěřte odborníkům na lepení
 • Navrhneme nejlepší řešení
 • Otestujeme kombinace lepicích systémů s různou předúpravou povrchů na různých typech podkladů
 • Výsledky porovnáme dle zadaných kritérií
 • Připravíme nabídku na optimalizaci dané aplikace
 • Případ realizujeme a dohlížíme na kvalitu navrženého řešení

Jsme dodavatelem s vlastním

vědecko-technickým pracovištěm

U LEPENÝCH SPOJŮ TESTUJEME

Pevnost spoje ve smyku

Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil.

Pro zjištění pevnosti lepených spojů je užívána zkouška podle ČSN EN 1465. Podstatou zkoušky pevnosti lepených spojů ve smyku při zatěžování v tahu je namáhání zkušebního spoje ve smyku tahem ve směru podélné osy až do porušení vzorku. Protože plechy neleží ve stejné rovině, je při zkoušce podle této normy současně zahrnuto i namáhání ohybovým momentem vzniklým přesazením obou plechů, což lépe odpovídá skutečnému zatížení spoje v provozu.

Vlivy působení prostředí a času

Testování lepených spojů je prováděno dle normy ČSN EN 9142.

Norma popisuje laboratorní podmínky stárnutí, za nichž mohou být lepené spoje exponovány různým vnějším vlivům - povětrnostním nebo chemickým, aby se zjistily jejich účinky na požadované vlastnosti.

V lepení jsme

jedničky

ČÍM JE NAŠE LABORATOŘ VYBAVENA

Univerzální trhací stroj

 • Snímač síly 50kN a 2kN
 • Testování tlakem a tahem
 • Výpočetní software TRAPEZIUM X

Klimatizační komora

 • Rozsah teplot -40°C až 180°C
 • Rozsah vlhkosti 10% až 95%
 • Objem vnitřního prostoru 34 litrů
 • Řídící software S!MPATI

Hydraulický digitální odtrhoměr

 • Testování kvality povrchových úprav - mokrý lak, prášková barva, pozink, KTL atd.
 • Adhezní testy tahem

Horkovzdušná pec

 • Testování kvality lepených spojů namáhaných vysokými teplotami

Vodní lázně

 • Testování kvality lepených spojů působením chemických vlivů
parallax background

Tým vědecko-technických pracovníků

Naše firma spolupracuje s Chemicko-technologickou fakultou Univerzity Pardubice

Předmětem vzájemné spolupráce je pomoc a výzkum při řešení aktuální problematiky lepení různých materiálů různými typy lepidel, dále servisní měření a poradenství v oblasti lepených spojů, mechanických zkoušek a trhacích strojů.


Stěžejním bodem spolupráce jsou diplomové práce

První je na téma Lepicí systémy pro plasty s nízkým povrchovým napětím.

Druhé téma je zacíleno na UV stabilitu polyuretanových lepidel.

Přijďte a nechte si otestovat

Vaši aplikaci v naší laboratoři

Zaujala vás naše nabídka?


Chcete se dozvědět více o našich produktech a službách? Potřebujete odbornou konzultaci nebo vzorek na vyzkoušení? Máte zájem o testování v naší laboratoři nebo si chcete vyzkoušet některé z pneumatického nářadí v našem Techcentru? 

Kontaktujte nás a získejte více informací

Name(Vyžadováno)
Souhlas se zpracováním osobních údajů(Vyžadováno)